Manual

BRUGERVEJLEDNING OG REKLAMATION – Klik her for at download (PDF)

Opstilling af vildmarksbad

Vildmarksbadet skal anbringes på en flad, plan og vandret overflade som f.eks. en treterrasse der er stærk nok til at bære vægten eller betonoverflade, fliser eller lignende. Vildmarksbadet kan tabe styrke, stabilitet eller endda æstetisk udseende hvis det placeres ukorrekt på overfladen.

Før du begynder at bruge vildmarksbadet, skal den vaskes grundigt (glasfiber, polypropylen og plastik). Der anvendes almindeligt sæbevand, der må ikke anvendes stærke rengøringsmidler for glasfiber. Hvis glasfiber skal afrenses yderligere og evt. poleres anvendes produkter der er beregnet til dette (brug ikke grove slibemidler). Til generel rengøring gøres på samme måde.

Efter vask kan det fyldes med vand (fra vandhane). Fyld med vand, indtil der er ca. 10 cm tilbage til toppen af vildmarksbadet, først derfra kan du starte opvarmning.

VIGTIG – Hvis det købte vildmarksbad har elektriske komponenter (SPA-systemer, LED-belysning, filtre, elektrisk opvarmning mv.), anbefaler vi at tilslutte det elektriske system direkte til en elektrisk stationær ledning, så ingen elektriske stik/kontakter ville være nødvendige. Den stationære ledning skal tilsluttes vildmarksbad-relæet, i overensstemmelse med skema på installationsenheden i badet og bør udføres af en elektriker.

VIGTIG – for at undgå problemer med elektrisk udstyr, og for sikkerhed SKAL du sørge for, at det er med jordforbindelse.

VIGTIG –  Hvis der er fejl eller opstår fejl i et bad SKAL der straks indsendes en reklamation jf. vores salgs – og leveringsbetingelser såfremt man ønsker at bruge sin reklamationsret, (en fejl der f.eks. er opstået kort tid efter modtagelse af badet kan man ikke vente med at reklamere over til senere, da producenten så ofte vil afvise reklamationen).

VILDMARKSBAD OVNE

Der er 2 typer stål ovne:

Stål 304: Må anvendes til rent vand, INGEN salt eller kemikalier.

Stål 316 : Må anvendes til rent vand , vand tilsat klor og salt samt de almindelige anvendte kemikalier i bade i forbindelse med badning i badet.

VILDMARKSBAD MED UDVENDIG OVN

Udvendig ovn, skal som vildmarksbadet placeres på en flad, fast grund/underlag. Det er vigtigt at både ovnen og badet skal stå på samme undergrund, hvilket vil sige at ovnen skal stå på samme niveau som underkant af karret. På grund af det udvendig ovnscirkulationssystem forbudt at forbinde ekstra filtre eller andre kredsløb af nogen art. Når vildmarksbadet er fyldt med den rigtige mængde vand, kan du fyre op I ovnen. Den bedste måde at fyre op i ovnen er med små stykker træ og evt. startblokke. Når flammen bliver større, kan du tilføje større træstykker. Det anbefales at bruge tørt træ. Luft kan justeres med ovndørens justerbare skod.

VIGTIGT –  Sørg for ikke at tilføje for meget træ, så flammen ikke brænder ud gennem døren, og at der er god træk med luft.

VIGTIGT –  Husk, at indtil vildmarksbadet har den rette mængde vand, må du ikke tænde ovnen, fordi den udstrålede varme vil beskadige ovn og evt. karret uden vand. Ovnen er beregnet til max 1,2 m vandsøjle over bunden af ovnen. Ovnen SKAL stå med bagenden løftet (som den er konstrueret med ben der sørger for dette) således at der ikke kan dannes luft inde i ovnens vandkammer. Anvend som forbindelse slange i den rigtige dimension, undgå knæk på slange eller andet der kan formindske vandgennemstrømningen, øverste slange (stigerør) SKAL stige fra ovnen og til karret.

VIGTIGT –  Brug kun træ, træbriketter og lignende (ikke nogen form for kul ,koks eller andet) , fyring udføres som var det en brændeovn i dit hus , der må ikke fyres således der udvikles unormal varme (overfyres).

VIGTIGT – Vand fra vildmarksbad må kun aftappes, når ovnen er helt afkølet. Ellers vil den resterende varme beskadige karret og ovnen.

Ovne er beregnet til tilslutning til almindeligt vildmarksbad, tilslutning skal ske således at stigerøret (øverste tilslutning til ovnen) skal stige fra ovnen og til badet og bør ikke være længere end 40-50 cm og uden knæk, indsnævringer mm., badet skal være fyldt op over stigerørets tilslutning i badet inden der må fyres i badet. Garanti bortfalder ved anden form for tilslutning.

VILDMARKSBAD MED INDVENDIG OVN

Du kan fyre i ovnen når vildmarksbadet er fyldt med den rigtige mængde vand. Den bedste måde at starte fyre op i ovnen er med små stykker træ og evt. optændingsblokke. Når flammen bliver større, kan du tilføje større træstykker.

Det anbefales at bruge tørt træ. Luft kan justeres med låget placeret på toppen af ovnen.

VIGTIGT – Sæt ikke mere træ end 2/3 af ovnens højde.

VIGTIGT – Husk, at indtil vildmarksbadet har den rette mængde vand, må du ikke tænde ovnen, fordi den udstrålede varme vil beskadige karret og ovnen.

VIGTIGT – Vand fra vildmarksbad må kun aftappes, når ovnen er helt afkølet. Ellers vil den resterende varme beskadige karbad og ovnen selv.

VIGTIGT – Vildmarksbad med glasfiberindsats må ikke opvarmes til mere end max + 52 ° C. Højere temperaturer kan beskadige fiberglasslegeringen.

GENERELT OM BADE

Hvis man har et bad med glasfiberindsats , skal man være opmærksom på ikke at anvende nogen form for kemi som glasfiber ikke kan tåle (her er plast en lille smule mere hårdfør, dog kan der være kemikalier som man ikke bør bruge i plastbad også) , desuden skal man kun opvarme badet og vandet til de omkring max 40 grader som både er det maksimale tilrådelige af hensyn til personers helbred, men også da at for høj opvarmning kan give bobler i glasfiberen (dette kan også forårsages ved brug af kemikalier glasfiber ikke kan tåle).

SPA SYSTEMERS BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

BEMÆRK – VIGTIGT – ADVARSEL:   Ingen pumper på hverken spasystemer, filtre er beregnet til at køre i døgndrift!

AIR SPA MASSAGE SYSTEM

Luft massagesystemet struktur: luftkompressor 700W power, 12 stk. Luftdyser – monteret i badets væg samt andre installationsmaterialer. Luftmassage on / off er placeret på panelet af vildmarksbad. Når du har aftappet vandet fra vildmarksbadet, skal du holde luftmassagen aktiv i 30 sekunder for at fjerne vand fra systemet.

VIGTIGT –  I den kolde årstid må du kun tænde luftsystemet, når vandtemperaturen er over 30 ° C. og det vand der eventuelt er i luft massagesystemet og pumpen er tøet op, der vil løbe vand ind i systemet når det ikke er i brug! Vær også opmærksom på at hvis systemer og pumper ikke holdes optøet, bør bad og systemer tømmes, da hverken pumper og systemer ikke kan tåle at fryse til!

JAKUZZI MASSAGE SYSTEM

Vand massage system struktur: Vand kompressor (900W – 1100W) strøm, 6/8 stk. vandyser, andre installationsmaterialer. Vand massage on / off er placeret på panelet af vildmarksbad. Når du har aftappet vandet fra vildmarksbadet, skal du holde vand/luftmassagen aktiv i 30 sekunder for at fjerne vand fra systemet.

VIGTIGT –  I  kolde årstid må du kun tænde luftsystemet, når vandtemperaturen er over 30 ° C. og det vand der eventuelt er i luft massagesystemet og pumpen er tøet op, der vil løbe vand ind i systemet når det ikke er i brug! Vær også opmærksom på at hvis systemer og pumper ikke holdes optøet, bør bad og systemer tømmes, da hverken pumper og systemer ikke kan tåle at fryse til!

LUXUS MASSAGE SYSTEM

Hydro massage system struktur: Luft kompressor (700W) strøm og vand kompressor (900-1100W), 8 stk. kombineret vand / luftdyser – installeret i bad væggen, yderligere 4 stk. luftdyser.

Kombineret massage system har 2 kontakter i karbad panelet. En af dem tænder / slukker for luft kompressor, den anden tænder / slukker for vandpumpen. Du kan aktivere luftmassage eller vandmassage, eller begge enheder sammen. Når du har aftappet vandet fra vildmarksbadet, skal du holde luftmassagen aktiv i 30 sekunder for at fjerne vand fra systemet.

VIGTIGT – I den kolde årstid må du kun tænde luftsystemet, når vandtemperaturen er over 30 ° C. og det vand der eventuelt er i luft massagesystemet og pumpen er tøet op, der vil løbe vand ind i systemet når det ikke er i brug! Vær også opmærksom på at hvis systemer og pumper ikke holdes optøet, bør bad og systemer tømmes, da hverken pumper og systemer ikke kan tåle at fryse til!

FORBUDT ! Det er forbudt at komme vand i karret, hvis udetemperaturen er under nul grader, og karret (vandet) ikke holdes opvarmet til over 0 grader (ovn eller elvarmer).

Der anbefales imprægnerede udendørs maling mindst en gang om året til vedligeholdelse.

Ovn rensning anbefales for hver 3-5 gange brug af vildmarksbade, ved hjælp af en lille spartel/askeskovl.

God fornøjelse og hav en dejlig oplevelse!

BEMÆRK: Læs manualen omhyggeligt FØR ibrugtagning af vildmarksbadet, for at undgå skader på bad og udstyr.

Menu